Friday, February 1, 2008

My Baby's Invitation

Actually, my idea na ako kung anong klase ng invitation ang gusto kong ipagawa. I'd like to choose among the chocolate bar, the magnetic, the box/cube invites sana na nakita ko sa mga suppliers through the net (specially at Multiply). But then, sinubukan ko na rin. Hindi ko lang alam kung papasa na. Anyway, hindi pa naman tapos. Cover pa lang ang nagagawa ko. I know, it's kinda simple ...

Any suggestions po uli? (pasensya na ang kulit ko... hihihi!). And can you recommend me a good printer? Ok na kaya kung sa Kodak ako magpa print? Thanks!

No comments: